Еден од најубавите градови во Македонија ќе добие светски булевар !!!

Во Охрид почнаа градежните активности за реконструкција и уредување на Булеварот „Македонски Просветители“ иако за да се направи сето ова неопходно е да се пресечат неколку стари дрјва кои ќе бидат заменети со нови.

Со проектот предвидено е да се изврши реконструкција на двете коловозни ленти кои меѓусебно ќе бидат одвоени со зелен појас. Предвидено е паркирањето на булеварот да биде косо под агол од 45 степени по една страна. Исто така со проектот е опфатена и изградба на велосипедска патека која ќе биде двонасочна и две пешачки патеки.

Се предвидува две одвоени коловозни ленти со тротоари од двете страни
велосипедскa патекa
нова атмосферска канaлизација
ново улично осветлување.
Возните ленти и такси паркингот ќе бидат изведени од гранитни камени коцки со димензии 10/10/10см, орабени со камени гранитни рабници.
Тротоарите ќе бидат изведени од гранитни камени плочи со димензии 33/33/3см
Велосипедската лента ќе биде со гранитни камени коцки со димензии 5/5/8см.
Во должина на улицата планирано е изведување на среден разделен цветен појас, а ќе биде подигнат и нов дрворед, од двете страни.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here