Каков е овој ритуал: Жените мора да лижнат вжештено железо, да докажат дека им биле верни на мажите (+16)

Обред (или ритуал) — вид традиција која голем број фолклористи ја проучуваат како одделна фолклорна категорија. Обредите се повторливи дејства, но тие се поцелисходни отколку обичајот – тие се високо организирани и контролирани, и често укажуваат на членство во одредена група. Повеќето обреди спојуваат неколку видови фолклор: вербален, материјален и обичаен.

Но за ваков ритуал не сме слушнале до сега, да докаже жената дека е невина мора со јазик да го лижне вжештеното железото без да почуствува болка… а доколку почуствува болка виновна е.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here