ИЗВОРИ ВО СВ. НАУМ VS ИЗВОРИ ВО РЕКАТА ВАРДАР

Од коритото на Вардар денеска се извадени повеќе автомобилски гуми во акцијата што беше спроведена кај течението под мостот „Гоце Делчев” во центарот на Скопје.

Акцијата ја организираше граѓанската иницијатива „Не биди ѓубре“ во соработка со нуркачи од „Акватек“ од Охрид, спелеолошкото друштво „Врело” од Скопје, „Тласа” од Битола и риболовното друштво „Рибар 2011“.

Акцијата е дел од активностите со кои се одбележува Неделата на глобални климатски протести, што трае до 27 септември.

Граѓанската иницијатива редовно спроведува ваков вид акции во насока на зголемување на еколошката култура во градот.

На оваа фотографија сликана од птичја преспектива наликуваат на подводни извори, но всушност ова се дотраени гуми фрлени во реката Вардар.

Но да е погледнеме вистинската слика и убавина на градот Охрид, а тоа се изворите во Св Наум.

Охридското Езеро е старо околу четири милиони години, настанато со тектонско поместување на почвата. Денес само Тангањика во Африка и Титикака во Јужна Америка може да се споредуваат по старост со нашето Охридско Езеро.
Според начинот на создавање е интересна реткост – настанато е со вертикално пропаѓање на почвата, како Бајкалското Езеро во Сибир, и со него споделуваат сличен ендемичен растителен и животински свет.
Со својата единствена флора и фауна Охридското Езеро е еден од најголемите биолошки резервати на Европа. Во него се зачувал прастар жив свет кои во други места воопшто не постои или се зачувал во фосилна форма.
Во езерото има 17 вида риби кои им припаѓаат на три групи: пастмки, бели риби и јагули.. Десет видови од охридските риби се ендемични (најпознати се пастрмките летница и белвица).
Бистрината на водата е вистинска реткост и е 22 метри, за што помагаат бројните подводни изворчиња сместени долж источниот и јужниот брег. Најголемиот број извори се подземни притоци од Преспанското Езеро кое се наоѓа на поголема надморска височина, и е исто така создадено со тектонско поместување на почвата.
Најпознати извори се Студенчишта, попознати како Билјанини извори, но поживописни се изворите кај Свети Наум кои излегуваат од варовитите спили во подножјето на планината Галичица.
Најпрвин водата се собира во езерце со две островчиња, прекрасно уредени со кафеани и гости кои уживаат во убавината на природата…

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here