Чувај си ја татковината оти таа ти е најмила на векот

Оваа фотографија ќе разбуди многу чуства и емоции кај многумина од вас.

Кога Господ ти викат чувај се, многу појке ти викат да си ја чуваш таткојната. За тоа колку да бидит чоек шоп и нечесен, пак таткојната му је најмила на векот. Зашчо татко имаме еден, а таткојната је многу таткој.

Мајка имаме една, а таткојната је хилјади мајки.

Братја, имаме пет или десет, а таткојната је неброани браЌа.

Еден чоек шчо не сиа милвит таткојната појке од татка и мајка и појке от себеси, тој не можит да бидит чесен чоек”.

Говор на Григор Прличев пред охриѓани: (Охрид, 12 јуни 1866 година)

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here