Србија го реши недостигот со медицински Алкохол, додека Македонија спие на алкохол ,а истиот е дефицитарен!?

Фабрика Вино Жупа од Александровац ,од пред извесно време започна производтсво на медицнски слкохол, кој се доставува до сите здравствени институции во Србрија.Фабриката Вино Жупа медицинскиот алкохол го произведува со дестилација на старо вино кое не е за конзумација ,а кое вино го обезбедила Дирекцијата за стокови резерви на Р.Србија.

Директорот наа компанијата Вино Жупа г-дин Раде Јвтовиќ, очекува дека неговата компанија ќе добие уште суровина од Дирекцијата за стокови резерви на Р.Србија за прозиводство на медицински алкохол,а компанијата Вино Жупа веќе ги испорачалапрвите количини на медицински алкохол произведени во Вино Жупа на клиничките центри во Србија.

Според директорот на Вино Жупа истакнува дека Србија има доста големи количини на Вино од кој се произведува со Дестилација Медицински алкохол , за да може да ги задовили сите потребни количини на медицински алкохол на здравствените иснтитуции во Србија,а моментално се произведуват средства за хигиена на база на вински алкохол,хидроген и хлор.Вино Жупа за прв пат производи биоцидни средства, средства за дезинфекција на база на алкохол и сите прозиводи с епоштени за широка употреба на граѓаните на Србија ,а производтсвото на медицински алкохол во моментов преставува врвен приоритет за време на прогласената вондредна состојба цо Р.Србија.

Во Р.Србија потполно е стабилизирана потребата од медицински алкохол благодарение на винариите кој го преорентиларе своето производство на Вино во производтаво на медицински алкохол.

ВО МАКЕДОНИЈА ИМА НАД 300.000 ЛИТРИ ДЕСТИЛИРАН АЛКОХОЛ , АИМА ДЕФИЦИТ ОД МЕДИЦИСНКИ АЛКОХОЛ?!

Во винариите во Македонија на залиха има над 300.000 литри високо квалитетен вински дестилат-алкохол чија јачина изнеува од 65% до 75 % . Исто така во винариите има огромни количини на залиха на вино , кое по пат на дестилација може да се добие високо квалитетен медицински алкохол. За повеќе да прочитате кликнете на следниов линк:

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here