Рашкоски заедно со СДСМ си ги поделиле сите пари од фондациите и невладините организации??


Извор:Доказ.Мк https://www.nvosorabotka.gov.mk/sites/default/files/Odluka%20COVID%2019_6.pdf?fbclid=IwAR0DWEzULOENw6ebZY8unDeB-zeejOvllCTJ_nkavvsmKzWYQg37HO8WK8E

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here