Британскиот фонд за стипендии (British Scholarship Trust) доделува стипендии за млади од Македонија (повеќе детали во текстот)

Британскиот фонд за стипендии (British Scholarship Trust) доделува до шест стипендии за кратки студиски престои, од еден до три месеци за млади истражувачи од Република Северна Македонија на соодветни високообразовни и научно-истражувачи институции во Велика Британија за 2021 година.

Стипендијата изнесува 900 фунти месечно за универзитети надвор од Лондон и 1.000 фунти месечно за институции во Лондон, за покривање на трошоците за сместување и исхрана. Патните трошоци се на товар на кандидатите.

Конкурсот ќе трае до 1 март 2021. Услови за конкурирање се завршени универзитетски студии од прв циклус со просечен успех над 8.00, одлично познавање на англискиот јазик, да не се постари од 30 години и да имаат обезбедена согласност од соодветна институција од Велика Британија за реализација на студискиот престој.

Потребните документи за пријавување заедно со пополнетата апликација достапна на страницата на Фондот на треба да се поднесат во Министерството за образование и наука, на англиски јазик, на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“  бр.54, 1000 Скопје, Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката.

Повеќе информации може да се добијат на страницата на Британскиот фонд   или на мејлот: aleksandar.tutnovski@mon.gov.mk.

Извор мкд.мк

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here