Во Климештани, Требеништа и Мешеишта водата забранета за пиење

Во Охрид водата за пиење ги исполнува условите за здравствено исправна вода за пиење според Правилникот за безбедност на водата за пиење(Сл.Весник на РМ бр 183/2018),освен од две мерни места ,додека снабдувањето со вода во селата е следна:

-с.Климештани-има бактерии(Ешерихија коли,Ентеробактерии) нема резидуален хлор

-с.Мешеишта- нема резидуален хлор

-с.Волино- водата е здравствено исправна

-с.Требеништа- има бактерии(Ешерихија коли,Ентеробактерии) нема резидуален хлор

-с.Горенци – водата е здравствено исправна

-Аеродром –кујна- водата е здравствено исправна

-Аеродром-Водарка- водата е здравствено исправна

-с.Оровник- водата е здравствено исправна

-с.Подмоље – водата е здравствено исправна

-Иноспектар-с. Лескоец- водата е здравствено исправна

 

ПРЕПОРАКА: Водата од мерните места-Климештани,Требеништа,Мешеишта да се хлорира континуирано за да биде здравствено исправна. Во селата:Климештани,Требеништа како и Мешеишта водата се забранува за пиење ,одржување на лична хигиена како и хигиена на раце, во домаќинствата се додека истата не се третира со хлорен препарат или да се преврива 45-50 минути.

 

Центар за јавно здравје, Охрид

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here