УЈП не блокирала ниту една сметка на газдите за неисплатена плата

УЈП не блокирала ниту една сметка на газдите за неисплатена плата

Управата за јавни приходи во текот на 2020 на газдите не им блокирала ниту една сметка за неисплатени плати кон работниците. Ова го покажува билансот за неподмирените дваачки од бруто-исплатите за здравствено, пензиско и социјално осигурување, како и персоналниот данок.

Долгот кон УЈП по овој основ бил зголемен во апсолутен износ за 845.249.117 денари или за 11,11 отсто повеќе во однос на една година претходно. Во 2020 година УЈП сепак редуцирано спроведуваше мерки за присилна наплата на неплатените даночни долгови.

Ова се должи најмногу на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба со која не се издаваше опомена за плаќање на данок и според тоа не можеше да се отпочне постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба, како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година.

Уставниот суд лани на 24 јуни ја поништи Уредбата, но сепак остана влијанието од новото деловно опкружување и сите промени во однесувањето на даночните обврзници предизвикани од целокупната здравствена криза и новонастанатите услови во економијата, како и намалените можности УЈП да излезе на терен и вонредната промена на прописите.

„За секој месец Управата за јавни приходи ги изготвува и доставува блокадите во динамика утврдена со Календарот на активности, така што од доставата на опомените до доставата на блокадите поминува времето што ги вклучува законскиот рок во кој електронската достава се смета за уредна, законскиот рок за плаќање по опомена и времетраењето на интерните активности за проверка на уплатите, изготвување на решенијата и сл., но секако пред доспевање на обврската за плаќање за следниот месец.

Ова е редовна динамика на постапување на Управата за јавни приходи во изминатите години, како и во тековната 2021 година, со која има целосна ажурност во постапувањето и спроведувањето на законските овластувања на Управата за јавни приходи.

Во текот на 2020 година согласно со Уредбата со законска сила за примена на ЗДП за време на вонредна состојба Управата за јавни приходи не издаваше опомени за плаќање на данок/долг по основ на МПИН и не отпочнуваше постапка на присилна наплата за време на траењето на вонредната состојба како и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 30 јуни 2020 година.

По престанувањето на вонредната состојба, Управата за јавни приходи ги продолжи своите активности при што ги опфати сите даночни долгови од претходни месеци кои беа доспени и ненаплатени“, се вели во одговорот кој го добивме од управата.

А.К. FAKTOR

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here