Совет на Европа: Бугарските судови неоправдано одбиваат регистрирање на ОМО Илинден ПИРИН

КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИ ГИ РАЗГЛЕДУВАШЕ ПРЕСУДИТЕ НА СУДОТ ОД СТРАЗБУР

Комитетот на министри на Советот на Европа го разгледуваше спроведувањето на пресуди и одлуки на Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи ги и пресудите против Бугарија за одбивањето да дозволи регистрирање на ОМО Илинден и оцени дека одбивањето е неоправдано. Европскиот суд досега има донесено шест пресуди во корист на ОМО Илинден, но ниту една не е спроведена.

„Комитетот на министри потсети дека оваа група случаи се однесува на неоправдано одбивање на судовите, во периодот меѓу 1999 и 2015 година, да регистрираат здруженија со цел да се постигне признавање на ‘македонското малцинство во Бугарија‘, врз основа на размислувањата за националната безбедност, заштитата на јавниот ред и правата на другите (цели кои имаат за цел ‘признавање на македонското малцинство‘ и наводни сепаратистички идеи) и врз основа на уставната забрана за здруженија кои остваруваат политички цели, како и поради неисполнување на формално-правните барања (повреда на член 11)“, пишува во заклучоците на Комитетот.

Комитетот на министри исто така изрази длабока загриженост дека и покрај усвојувањето на Преодната резолуција од 2020 година и одлуките од јуни 2021 година, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата апликанти повторно беа одбиени врз основа на целите на здруженијата или основи поврзани со конфузно толкување на статутите на здруженијата и повторно ги повика бугарските власти да го разјаснат постоењето и правната основа на практиката на обврзување на здруженијата да се регистрираат под статус на јавно претпријатие.

Во продолжение се и другите заклучоци на Комитетот на министри:

„Комитетот изрази длабока загриженост поради фактот што речиси 16 години по првата правосилна пресуда во оваа група, на здруженијата кои имаат за цел ‘да го постигнат признавањето на македонското малцинство‘ и понатаму рутински им се одбива регистрација и дека тоа во моментов изгледа главно поради поширок проблем на неодобрување на нивните цели;

Комитетот истакна дека сегашните пресуди не доведуваат до обврска да се признае група на лица како малцинство, но јасно е дека од домашните власти бараат да не одбиваат регистрација врз основа на целите на здруженијата;

Комитетот со интерес забележа дека властите имаат изработено ‘Принципиелни позиции‘ за регистрационите службеници и прирачник за здруженија во врска со барањата за регистрација, кои треба да се финализираат и објават и во патоказот го вклучија проширувањето на обврската на Агенцијата да дава инструкции за исправка на регистарските досиеја. Исто така, го забележа и писмото на министерот за правда од октомври 2021 година кое содржи порака на високо ниво за извршувањето на овие случаи, притоа истакнувајќи дека позитивните резултати од овие чекори остануваат да се покажат;

Комитетот силно ги повика властите да ги преземат сите неопходни исклучителни мерки за целосно усогласување со Преодната резолуција од 2020 година и одлуките на Комитетот од јуни 2021 година, меѓу другото, во врска со финализирањето и објавувањето на упатствата за документи за регистрационите службеници и здруженија и завршување на најавените работи за поставување на поширока обврска на Агенцијата за регистрација да дава инструкции на здруженијата за поправање на регистарските досиеја, како и потребата да се преземат чекори за да се обезбеди утврдување на сите дефекти на регистарската датотека; исто така ги повика повторно да се погрижат секое ново барање за регистрација на здруженијата на апликантите или здруженијата слични на нив да се испита во целосна согласност со член 11 од Конвенцијата;

Комитетот побара информации за сите горенаведени прашања до 30 септември 2022 година што покажува конкретен напредок во однос на поединечните мерки и одлучи да продолжи со испитувањето на оваа група случаи на нивниот состанок во декември 2022 година.

Извор МКД.МК

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here