Нова измена на законот: Извршителите ќе може да ти земат само петтина од платата

Извршителите за наплата на долговите ќе можат да задржуваат максимум една петина од плата и пензијата на граѓаните чии примања се до висина на просечната плата и пензија во земјава. Освен нив, ова ќе важи и за лицата кои примат надомест на трошоци за сместување на лице, надомест за згрижувачко семејство, како и за децата корисници на семејна пензија. Од оние кои имаат плати и пензии поголеми од просечните и натаму најмногу ќе се зема износ до една третина од примањата. Ова се клучни одредби кои вчера ги изгласаа пратениците во македонскиот парламент како измени во Законот за извршување.

Со измените целосно се изземаат од присилното извршување примањата на граѓаните кои се корисници на гарантирана минимална помош, примањата на децата согласно Законот за заштита на децата, како и примањата за социјална сигурност на старите лица, согласно прописите за социјална сигурност на старите лица. Примената на законските одредби ќе се однесува и за веќе започнатите извршувања бидејќи станува збор за поповолен закон за граѓаните.

Ваквите промени беа само дел од барањата на граѓаните кои во изминативе месеци протестираа заради начинот на кој што во нашата земја се спроведува присилната наплата на долговите од страна на извршителите.

Во своја прва реакција граѓанската активистка Ана Глигорова, која активно учествуваше во протестите, рече дека нивните барања се делумно прифатени и дека се делумно задоволни од барањата кои ќе бидат имплементирани во законите.

skopsko exo

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here