Сара Божиноска од Ресен: Додека се замарате со турски серии, ние го изгубивме Преспанското езеро.

Ова е Преспанско Езеро…..

Фотографија на Сара Божиноска.

како што може да забележите на сликите езерото полека но сигурно се губи, но сепак никој не ја забележува важноста на оваа загрижувачка еколошка катастрофа , по важно е кој политичар каков скандал направил и дали ќе има друга сезона од вашата омилена турска серија…Фотографија на Сара Божиноска.
Јас не сум експерт но од тоа што го видов денес можам да кажам дека ситуацијата е навистина лоша, насекаде остатоци од изумрема езерака флора и фауна и купови на сува трска (а да не зборувам за отпадната пластика која е насекаде) , и тука доаѓа прашањето -До кога ќе се игнорираат еколошките катастрофи ? Зошто упорно се става превез од лаги и се занемарува континуираното уништување на природата????
Дека не измислувам некои си “паники” за еколошка катастрофа говорат и фотографииве , а еве и мал извадок од страната на Wikipedia за Преспанско Езеро:Фотографија на Сара Божиноска.

“СЕГАШНАТА КАТАСТРОФАЛНА СОСТОЈБА на Големото Преспанско Езеро со: намалените ниво на водата за 9 метри и зафатнина за 50%, повлечената крајбрежна линија за 3,5 км., исушените блата, малиот дотек на чиста,свежа и богата со кислород вода, големото присуство и концентрација на сулфати и пестициди, плитката вода, продорот на сончевите зраци до дното, дислокацијата и наголемувањето на количината и просторот со присуство на разни видови алги, намалената чистота на водата и др. Е ПРЕМНОГУ ЗАГРИЖУВАЧКА и безнaдежна за Преспанската Котлина.,,Фотографија на Сара Божиноска.

Како и да е , Вие не се грижете за ова , слободно обрнувајте внимание на други теми , и да се исуши езерото за нас пак вода ОД ПЛАСТИЧНИ ШИШИЊА ќе има , па за другото и не е важно.Фотографија на Сара Божиноска.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here