Министерот за животна средина зборувал Албански бидеќи не го знаел Македонскиот.

На денешната прес конференција на министерот за животна средина и просторно планирање На ова министерот Нуредини одговори декаполека го учи македонскиот јазик.„Ви благодарам на прашањето, и ве разбирам,многу добро, можам да се изразувам и многудобро ако сакате да знаете, ќе научам полека нормално, обврска е за мене. Албански не баш лошо да знаете, веќе сигурно не зборитеалбански, албански не е лошо. Ќе зборам во иднина и на македонски“, рече Нуредини.

Нуредни на денешната прес конференција семобрати на албански јазик, а новинарските мпрашања ги одговараше на англиски јазик. каде тој го претставуваше четири годишниот план на Министертсвото, му беше упатено новинарско прашање, зошто не зборува на македонски јазик на прес конференциите.„Веќе година ипол сте министер за животна средина и просторно планирање, албански зборувате скромно, македонски речиси,воопшто дали се уште планирате прес конференции на јазикот кој што не е сроден“, праша новинарката.На ова министерот Нуредини одговори дека полека го учи македонскиот јазик.

„Ви благодарам на прашањето, и ве разбирам многу добро, можам да се изразувам и многудобро ако сакате да знаете, ќе научам полекаm нормално, обврска е за мене. Албански не баш лошо да знаете, веќе сигурно не зборитеm албански, албански не е лошо. Ќе зборам воиднина и на македонски“, рече Нуредини. Нуредни на денешната прес конференција се обрати на албански јазик, а новинарските прашања ги одговараше на англиски јазик.

миа/канал77

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here