Изгледа нелогично?! А што е различно од истиот контејнер на сред велосипедска патека?

Изгледа нелогично?
Како да не припаѓа тука?

А што е различно од истиот контејнер на сред велосипедска патека?

*Автор непознат, фрустрација добро позната..

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here