Moјсоски потпиша меморандум за соработка со Бугарија во областа на спортот и младите

На одржаната средба во Софија, Република Бугарија, потпишан е меморандум за соработка меѓу Агенција за млади и спорт на РСМ и Министерство за млади и спорт на РБ за соработка во областа на младите и спортот.

Со потпишување на овој меморандум се зајакнуваат односите меѓу двете земји преку унапредување на соработката во развојот на младите и спортот врз принципите на реципроцитет, заемно разбирање и корисност.

Покрај веќе утврдените активности во оперативниот план од страна на Министерство за млади и спорт на РБ се предложи поддршка на ултра маратон кој ќе се одвива наиз територијата на Бугарија, Северна Македонија и Албанија. Министерството за млади и спорт од Република Бугарија ќе го поддржи неговото одвивање на нивна територија, а РСМ на територија на нашата држава.

Од страна на Агенција за млади и спорт се предложи активноста за одржување на средношколски игри, кои ќе се одржат во Охрид со учество од над 600 учесници од двете земји. Друга активност со која се дополни оперативниот план е посета на Младинските центри во РБ, кои работат согласно стандарди на Совет на Европа, со цел размена на искуства.

На крајот од средбата работните групи помеѓу АМС и ММС се договорија во најкус можен рок да подготват акциски план со конкретни термини за реализација на активностите од оперативниот план, како и да дополнат нови активности, кои се надвор од оперативниот план, но можат да се реализираат во периодот до јуни месец.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here