(Видео) Охрид ја доживува својата инфраструктурна-градежна ренесанса како никогаш до сега..

Охрид ја доживува својата инфраструктурна-градежна ренесанса до сега најголема во последните 60 години на Охрид. Интензивно се одвиваат градежните активности за реализација на неколку најголеми и најзначајни инфраструктурни проекти во Општина Охрид.

После 60 години улицата Абас Емин добива нова водоводна, фекална и дождовна инфраструктура. Се поставуваат сите неопходни подземни електрични инсталации, како и се поставува нови современи пешачки патеки и целосно нова модерно асфалтирана сообраќајница.

Улицата 15-ти Корпус претставува една од најголемите инвестиции на Општина Охрид. Ова сообраќајница која претставува и најважен сообраќаен крвоток на Охрид спрема Ресен и Битола, за прв пат после 60 години добива нов лик. Поставена е комплетно нова а нова водоводна, фекална и дождовна инфраструктура. Се поставуваат сите неопходни подземни електрични инсталации, како и се поставува нови современи пешачки патеки и целосно нова модерно асфалтирана сообраќајница.

Јане Сандански, централната сообраќајна артерија на Охрид, 60 години оставена на забот на времето, добива нов модерен лик, нова водоводна, фекална и дождовна инфраструктура, со модерен дрворед, велосипедски патеки. Се поставуваат сите неопходни подземни елкетрични инсталации, како и се поставуваат нови современи пешачки патеки и целосно нова модерно асфалтирана сообраќајница.

Патната инфраструктура во Село Лескоец, која беше оставена на забот на времето, поедини места кој 60 години мака мачеа преку каливиот пат да стигнат до своите домови, мака мачеа со вода во своите домаќинства, сега тоа е минато. Општина Охрид ги асфалтира сите улици во Село Лескоец, се поставува водоводна и канализациска инсталација со што ите како станаа подобрени условите за живот на граѓаните на Лескоец.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here