Ногачески: Еднократна парична помош за лица и семејства во социјален ризик, Еднократна парична помош за лекување во државата и странство,Еднократна парична помош во случај на смрт, Субвенционирање на дел од трошоците за комунални услуги, Социјални пакети – на лица и семејства во социјален ризик.

Градоначалникот Ногачески има една цел, а тоа е граѓаните на општината да бидат социјално заштитени и да имаат еднаков пристап до социјалните услуги.

Ногачески продолжува да дава поддршка за
:
✔Еднократна парична помош за лица и семејства во социјален ризик-
✔Еднократна парична помош за лекување во државата и странство
✔Еднократна парична помош во случај на смрт
✔Субвенционирање на дел од трошоците за комунални услуги
✔Еднократна парична помош за ублажување на последици од елементарна непогода ( пожар, поплава и др. )
✔ Социјални пакети – на лица и семејства во социјален ризик ќе им се доделуваат пакети со храна и хигиенски средства, најмалку еднаш годишно .
✔Обезбедени :
✔Финансиска поддршка на годишните тековни активности на здруженијата на пензионерите од општината.
✔Финансиска поддршка за еднодневни туристички патувања на пензионерите до излетнички места во државата.
✔Одбележување на 3 декември-Денот на лицата со хендикеп –средби на градоначалникот на општината со лицата со хендикеп, доделување на еднократна парична помош и доделување на финансиски средства за тековните активности на Здружението, отстранување на архитектонските бариери .
✔Еднократна субвенција за склучен брак,
✔Еднократна субвенција за новороденче,

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here