Кристо Темелко (Врбник, 1915 – Тирана, 1990) поборник за македонскиот јазик во Албанија

Роден е на 18 април 1915 година во село Врбник, син на Јани и Донес, генерал, член на основачкото собрание на К.П.А. Во пролетта 1937 година бил избран да раководи со огранокот на Скадарската групација во Тирана, заедно со Ќемал Стафа и Васил Шанто. Тој беше осуден на една година за неправилност против државниот и економскиот поредок на 10 февруари 1939 година.

Политички комесар на бандата на Пеза со Мислим Пеза, член на Политбирото, пратеник на народното собрание од првите избори 1945 година, „народен херој“, генерал-мајор, командант на 3. корпус во Берат и директор на Политичката управа во Министерството. на одбраната. Во текот на постапката на Првиот партиски конгрес во Тирана од 8 до 22 ноември 1948 година, обвинет дека е пројугословен, бил исклучен од Политбирото, разрешен од функцијата директор на Политичката управа и разрешен од генералниот секретар на Синдикати и ја напушти војската.

Во 1949 година, откако го бранел својот сонародник Коци Ѕоѕе министер за внатрешни работи во периодот април 1946 – ноември 1948 година. Коци Ѕоѕе бил Македонец од Неговани, Леринско, Егејска Македонија.

Кристо Темелко е осуден од Енвер Хоџа и назначен да работи како претседател на занаетчиските задруги во Тирана и бригадир за бербери, чевлари и кројачи. Починал во 1990 година.

Се смета дека заслуга на видните партиски функционери на некогашната Комунистичка партија, Коци Ѕоѕе, Кристо Темелко и др. кои биле по потекло Македонци е зачувување правото на образование на мајчин македонски јазик за македонското национално малцинство во Албанија и оставање на работа на македонски учители од Македонија./Пишува Никола Ѓурѓај

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here